اجاره استند

  1. استند 1 متری LCD

    120,000 تومان روزانه
  2. استند 2 متری LCD

    120,000 تومان روزانه