اجاره واکی تاکی

اجاره تاکی واکی،اجاره بی سیم تاکی واکی،کرایه واکی تاکی با برد بالا و کیفیت مناسب صدا برای استفاده در همایش ها و سمینار ها.اجاره کلیه تجهیزات مراسم