اجاره استیج و اسپیس

 1. تاور(بالابر) مدل pro light

  400,000 تومان روزانه
 2. چاپ بنر کانتر 1x 1.5m

  80,000 تومان روزانه
 3. یک متر اسپیس 15*15

  11,000 تومان روزانه
 4. یک متر اسپیس 15*15 با چادر

  12,000 تومان روزانه
 5. یک متر اسپیس 30*30

  30,000 تومان روزانه
 6. یک متر اسپیس فریم

  20,000 تومان روزانه
 7. استند 1 متری LCD

  16,000 تومان روزانه
 8. استند 2 متری LCD

  25,000 تومان روزانه