تجهیزات نور پردازی

اجاره تجهیزات ، وسایل و سیستم نور پردازی، دستگاه مه ساز، نورپردازی ۱۶ مووینگ حرفه ای برای مجالس ، جشن ها و مهمانی

پاسخگوی شما هستیم