اجاره دیگر وسایل

 1. 1 متر مربع موکت

  10,000 تومان روزانه
 2. تانکر آب مدل 2000L

  50,000 تومان روزانه
 3. تریبون چوبی

  50,000 تومان روزانه
 4. دستگاه پز سیار پاسارگاد

  50,000 تومان روزانه
 5. رکوردر zoom مدل H4N

  50,000 تومان روزانه
 6. رکوردر zoom مدل H5

  80,000 تومان روزانه
 7. رکوردر مدل transcend

  20,000 تومان روزانه