اجاره اسپیس

 1. تاور(بالابر) مدل pro light

  2,000,000 تومان روزانه
 2. یک متر اسپیس 15*15

  60,000 تومان روزانه
 3. یک متر اسپیس 15*15 با چادر

  80,000 تومان روزانه
 4. یک متر اسپیس 30*30

  50,000 تومان روزانه
 5. یک متر اسپیس فریم

  25,000 تومان روزانه
 6. استند 1 متری LCD

  120,000 تومان روزانه
 7. استند 2 متری LCD

  120,000 تومان روزانه