اجاره میز و صندلی

 1. صندلی کنفرانسی

  25,000 تومان روزانه
 2. میز کامپیوتر

  15,000 تومان روزانه
 3. میز کنفرانس 8 نفره

  30,000 تومان روزانه
 4. مبلمان نیم ست قرمز

  100,000 تومان روزانه
 5. میز عسلی مستطیلی

  6,000 تومان روزانه
 6. میز عسلی گرد

  6,000 تومان روزانه
 7. میز شیشه ای 8 نفره

  30,000 تومان روزانه
 8. صندلی جک دار مدل زین اسبی

  12,000 تومان روزانه
 9. صندلی جک دار مدل قارچی

  12,000 تومان روزانه
 10. صندلی جک دار کرم

  15,000 تومان روزانه
 11. صندلی جک دار مدل لگنی

  12,000 تومان روزانه
 12. صندلی کنفرانسی

  14,000 تومان روزانه
 13. میز شیشه ای 4 نفره

  12,000 تومان روزانه
 14. مبلمان نیم ست اداری

  80,000 تومان روزانه