اجاره میز و صندلی

 1. مبلمان نیم ست اداری قرمز

  120,000 تومان روزانه
 2. مبلمان نیم ست سفید

  120,000 تومان روزانه
 3. صندلی آموزشی

  13,000 تومان روزانه
 4. صندلی اداری

  20,000 تومان روزانه
 5. صندلی اداری

  20,000 تومان روزانه
 6. صندلی تاشو

  2,500 تومان روزانه
 7. صندلی تاشو چرمی

  13,000 تومان روزانه
 8. صندلی تخم مرغی

  16,000 تومان روزانه
 9. صندلی جکدار

  15,000 تومان روزانه
 10. صندلی شیواری

  7,000 تومان روزانه
 11. صندلی پایه چوبی

  25,000 تومان روزانه
 12. صندلی پشت بلند سفید

  7,000 تومان روزانه
 13. صندلی پلکسی

  20,000 تومان روزانه
 14. صندلی پلیمری

  15,000 تومان روزانه
 15. صندلی چرخدار مدیریتی

  15,000 تومان روزانه
 16. صندلی چرمی پشت بلند مشکی

  7,000 تومان روزانه