اجاره اسپیس فریم

 1. یک متر اسپیس 15*15

  60,000 تومان روزانه
 2. یک متر اسپیس 15*15 با چادر

  80,000 تومان روزانه
 3. یک متر اسپیس 30*30

  50,000 تومان روزانه
 4. یک متر اسپیس فریم

  25,000 تومان روزانه