اجاره میز

  1. میز عسلی گرد

    10,000 تومان روزانه
  2. میز شیشه ای 8 نفره

    100,000 تومان روزانه