اجاره میز

  1. میز عسلی گرد

    6,000 تومان روزانه
  2. میز شیشه ای 8 نفره

    30,000 تومان روزانه