اجاره دیگر تجهیزات نمایشگاهی

 1. میز عسلی گرد

  10,000 تومان روزانه
 2. چاپ بنر کانتر 1x1m

  70,000 تومان روزانه
 3. میز شیشه ای 8 نفره

  40,000 تومان روزانه
 4. صندلی جک دار مدل زین اسبی

  15,000 تومان روزانه
 5. صندلی جک دار مدل قارچی

  15,000 تومان روزانه
 6. صندلی جک دار کرم

  15,000 تومان روزانه
 7. ویترین گردون

  20,000 تومان روزانه
 8. کانتر اطلاعات 1x 1.5m

  25,000 تومان روزانه
 9. صندلی جک دار مدل لگنی

  15,000 تومان روزانه
 10. صندلی کنفرانسی

  15,000 تومان روزانه
 11. میز شیشه ای 4 نفره

  20,000 تومان روزانه
 12. سیستم صوتی dynacord مدل XA2

  1,000,000 تومان روزانه