اجاره تجهیزات نمایشگاهی

 1. صندلی جک دار مدل بدون دسته

  180,000 تومان روزانه
 2. صندلی جک دار مدل زین اسبی

  18,000 تومان روزانه
 3. صندلی جک دار مدل قارچی

  18,000 تومان روزانه
 4. صندلی جک دار مدل چرم و چوب

  25,000 تومان روزانه
 5. صندلی جک دار کرم

  18,000 تومان روزانه
 6. میز شیشه ای 4 نفره

  20,000 تومان روزانه
 7. مبلمان نیم ست اداری

  180,000 تومان روزانه
 8. مبلمان نیم ست اداری قرمز

  180,000 تومان روزانه
 9. مبلمان نیم ست سفید

  200,000 تومان روزانه
 10. پکیج نورپردازی استاندارد

  150,000 تومان روزانه
 11. نورپردازی 16 مووینگ حرفه ای

  3,500,000 تومان روزانه
 12. نورپردازی 4 مووینگ

  800,000 تومان روزانه
 13. نورپردازی 6 مووینگ

  550,000 تومان روزانه
 14. نورپردازی 8 مووینگ

  650,000 تومان روزانه
 15. نورپردازی 8 مووینگ حرفه ای

  1,500,000 تومان روزانه