اجاره سیستم نورپردازی

نورپردازی 4 مووینگ

نورپردازی 4 مووینگ


800,000 تومان / روزانه
اجاره
نورپردازی 6 مووینگ

نورپردازی 6 مووینگ


1,000,000 تومان / روزانه
اجاره
نورپردازی 8 مووینگ

نورپردازی 8 مووینگ


1,000,000 تومان / روزانه
اجاره
DMX مدل PRO

DMX مدل PRO


40,000 تومان / روزانه
اجاره
LED پنل PRO

LED پنل PRO


40,000 تومان / روزانه
اجاره
فالو مدل ARC

فالو مدل ARC


300,000 تومان / روزانه
اجاره

مووینگ بیم ARC


70,000 تومان / روزانه
اجاره

مووینگ هد ARC


40,000 تومان / روزانه
اجاره

پار LED


50,000 تومان / روزانه
اجاره

پاسخگوی شما هستیم