اجاره مبلمان

  1. مبلمان نیم ست اداری

    350,000 تومان روزانه
  2. مبلمان نیم ست سفید

    300,000 تومان روزانه