اجاره مبلمان

  1. مبلمان نیم ست اداری

    80,000 تومان روزانه
  2. مبلمان نیم ست سفید

    100,000 تومان روزانه
  3. مبلمان چرمی معمولی مشکی

    70,000 تومان روزانه