اجاره مبلمان

  1. مبلمان نیم ست اداری

    180,000 تومان روزانه
  2. مبلمان نیم ست سفید

    200,000 تومان روزانه