کرایه صندلی

صندلی پلکسی

صندلی پلکسی


35,000 تومان / روزانه
اجاره
صندلی پلیمری

صندلی پلیمری


150,000 تومان / روزانه
اجاره
صندلی کارمندی

صندلی کارمندی


80,000 تومان / روزانه
اجاره
میز جک دار

میز جک دار


120,000 تومان / روزانه
اجاره

پاسخگوی شما هستیم