اجاره میز و صندلی

 1. میز عسلی گرد

  6,000 تومان روزانه
 2. میز شیشه ای 8 نفره

  30,000 تومان روزانه
 3. صندلی جک دار مدل زین اسبی

  12,000 تومان روزانه
 4. صندلی جک دار کرم

  12,000 تومان روزانه