اجاره میز و صندلی

 1. میز عسلی گرد

  10,000 تومان روزانه
 2. میز شیشه ای 8 نفره

  40,000 تومان روزانه
 3. صندلی جک دار مدل زین اسبی

  15,000 تومان روزانه
 4. صندلی جک دار کرم

  15,000 تومان روزانه
 5. صندلی پایه چوبی

  25,000 تومان روزانه